Názory účastníků

Názor - Michal Lobkowicz

To že je Gruzie nádherná země s dobrou kuchyní a příjemnými lidmi jsem tak nějak tušil již před cestou.

Názor - František Šalanda

Je to nádherná země s prima lidmi, během dvou pobytů jsem tu opakovaně prožíval silné zážitky.

Názor - Miloš Urban

Spaní v chevsurské věži v Šatili bylo asi nejexotičtěší ubytování, které jsem zažil.

Názor - Zdeněk Kukal

Skvělé cesty pro horská kola ve fantastických přírodních kulisách, prohýbající se stoly se zajímavými jídlíčky...

Gruzínský okruh

PO HORÁCH A DOLINÁCH ANTICKÉ KOLCHIDY A KAVKAZSKÉ IBÉRIE

Okruh seznámí návštěvníky se vší rozmanitostí krajin, přírody a památek pohostinné Gruzie od svanských velehorčernomořskému pobřeží. Jako se budeme pohybovat na výškové stupnici mezi nejvyšší evropskou vsí Ušguli a přímořským letoviskem Bathumi, budeme se na pomyslné časové ose setkávat s památkami na zemi zlatého rouna Kolchidu, s kostely a kláštery raného středověku i s domy-tvrzemi svanských horalů, pro něž byl zákon krevní msty závazný ještě před necelým stoletím.

Návštěvy kulturních pamětihodností  se budou střídat s krátkými vycházkami k ledovcům, vodopádům a jeskyním a nenáročným přechodem jednoho ze svanských hřbetů (pro zájemce je připravena i varianta v sedle).

Gruzínský okruh nabízíme ve třech časových podobách – intenzivní sedmidenní, střední desetidenní (kde se přidávají subtropické hory Adžárie a skalní kláštery v okolí Achalciche) a úplné čtrnáctidenní (kde nechybí monastýry garedžské pouště a vinorodá Kachetie).

Průvodcem bude český historik, žijící v Gruzii; ubytování zajistíme v rodinných penziónech s pestrou domácí stravou.

Program:

1. den - přílet do Khutaisi (ráno), snídaně v Zugdidi (krátká zastávka na hrázi mohutné Engurské přehrady), přesun do městečka Mestia, centra horského Svanska (tam okolo 10. hodiny ranní); Mestia - prohlídka centra městečka plného středověkých  domů-tvrzí s věžemi a etnografického muzea (v jedné z tradičních usedlostí s věží murqvami); vycházka k ledovci pod štítem Ušba (s krátkou zastávkou u památníku slavného horolezce Chergianiho); ubytování v penzionu v penzionu v Mestii (večer vystoupení soubor svanských zpěvů; speciality svanské kuchyně – kubdari, zischora, čvištari)

2. den - Mestia - historické muzeum (nová expozice s unikátní sbírka tepaných ikon a etnografických předmětů), přesun terénním autem na vyhlídku nad Mestií (panorama hlavního kavkazského hřbetu a svanské Šťastné doliny) a následně do vsi Adiši - typický svanský kostelík v odlehlé a krásné vesnici nezkažené masovou turistikou (v nadmořské výšce 2050 m); ubytování v rodinném penzionu v Adiši

3. den - výšlap z Adiši do Iprari (krásné výhledy na ledovce Adiši a Chalde) s doprovodem koní k přechodu horské bystřiny (pro zájemce v celý přechod v sedle), okolo 6-7 hodin cesty k průsmyku (převýšení snesitelné - 650 m do kopce) a sestup do vsi Iphrari; večer doprava autem z Iphrari do Ušguli, kde budeme ubytováni v rodinném penzionu

ušguli

4. denUšguli - v Evropě nejvýše položená vesnice (soubor věží a kostelíků v seznamu UNESCO) pod nejvyšší gruzínskou horou Šchara, chrám Lamaria – kultovní centrum Horního Svanska; přesun terénním autem přes průsmyk (2623 m.n.m.) a průjezd Dolním Svanskem (Lentechi ) do Leččchumi (Cageri); Cageri - hrad Muri, kostel s hrobem byzantského teologa Maxima Vyznavače; Okureši - ochutnávka skvělého lečchumského vína Usachelouri; ubytování v druhém největším městě Gruzie Khuthaisi (hotel Eleganti s vyhlídkou na centrum města)

5. den - dopoledne kláštery zlatého období gruzínského středověku – Gelathi s teologickou akademií s Mocametha s hroby křesťanských mučedníků (přechod z Gelathi do Mocamethy pěšky s výhledem ze skal a kaňónem řeky Cithelc´qali); odpoledne Bagratova katedrála a centrum Khuhaisi (synagogy, bývalý katolický kostel, mosty, secesní domy ...), pak volný program v útulném srdci města; ubytování opět v khuthaiském hotelu Eleganti

6. den - dopoledne krasová jeskyně Sathaphlia se subtropickým lesem a stopami dinosaurů; odpoledne Vani (nejrozsáhlejší antické vykopávky na území Gruzie; v muzeu cenná sbírka kolchidských zlatých šperků a terakotových figur); krátká zastávka ve Čkviši (památník v typické imeretské dřevěné usedlosti); Martvili (klášter s chrámy s krásnou kamenořezbou a freskami, zbytky starého kultovního háje, místo s atmosférou); večer přesun do Batumi (ubytování v rodinném hotelu Batumi Home)

7. den - dopoledne prohlídka centra přístavního města Bathumi s pevností Gonio a subtropickými kopci na Sarphi (u hranic s Tureckem); odpoledne volno a koupání; pro skupinu s krátkým pobytem v noci cesta do Khuthaisi na letiště, pro ostatní ubytování v Batumi Home

8. den (pro skupinu s prodlouženým pobytem) - dopoledne svěže zelené údolí Mačachela (s dřevěnou krásně vyřezávanou mešitou ve Čchutuneti a vodopádem); odpoledne centrum horské Adžárie – Chulo (cesta lanovkou z Chula do vesnice Thago – skvělý výhled, lanovka jako veřejná doprava); pro zdatné turisty výstup na hrad Chichani v alpinské zóně; průsmyk Goderdzi (ubytování v levném hotelu přímo na průsmyku, kámen se zkamenělinami a otisky pravěké flóry)

Vardzia

9. den (pro skupinu s prodlouženým pobytem) - Zarzma (krátká zastávka v klášteře, založeném asketou sv. Serapionem; vkusně upravený konvent mj. se sbírkou kaktusů); Achalciche (centrum města s pevností Rabathi, židovskou a katolickou čtvrtí); Vanis Khvabebi (klášteřík v kolmé sklaní stěně; mj. zajímavá středověká graffiti gruzínských šlechtičen); Vardzia  (mohutný skalní klášter – královské založení s bohatou freskovou výzdobou); ubytování na dohled od vardzijského kláštera (s uchutnávkou místních specifických sýrů)

10. den (pro skupinu s prodlouženým pobytem) - středověké hrady Thmogvi a Cherthvisi na vrcholech skal nad suchou krajinou se zelenými ostrůvky vesnic a matkou gruzínských řek Mtkvari; Saro (megalitická pevnost s domy typu darbazi – polozemnic s unikátními dřevěnými kopulemi); Bordžomi (lázně s minerálními prameny v horách karpatského typu s jehličnatým lesem, vila carské rodiny, promenáda, ochutnávka šiškové zavařeniny); skupina se středně dlouhým pobytem v noci odjede na letiště do Kutaisi; skupina s nejdelším pobytem se ubytuje v penziónu v Bordžomi)

Pharavani

11. den (pro skupinu s nejdelším pobytem) - přejezd přes Bakuriani (klimatické lázně uprostřed smrkových a borových lesů)  k horskému jezeru Tabacquri; Gorelovka (modlitebna ruské racionalistické církve duchoborů na „malé Sibiři“ – v krajině, která se stala z místa vyhnanství novým domovem této zajímavé komunity); Phoka (ženský klášter u jezera Pharavani – prodej velmi originálních pochutin, Island v malém – travní střechy domů na sopečné planiny, cihly z kravinců na topení), skvělí pstruzi u jezera na Džavachtské náhorní plošině; ubytování ve Tbilisi – hotel Gomi

 

12. den (pro skupinu s nejdelším pobytem) - první polovina dne pouštní kláštery Davit Garedža s unikátními freskami; večer Sighnaghi, krátká prohlídka hradbami obehaného městečka s výhledem na hlavní Kavkazský hřbet a plodnou alazanskou dolinu; volno k procházkám; ubytování v rodinném penzionu Sighnaghi

gremi

13. den (pro skupinu s nejdelším pobytem) - cesta přes vinorodou Kachetii (zastávka v bývalém královském sídle Gremi a klášteře Nekresi, založeném jedním z dvanácti syrských otců, zakladatelů prvních monastýrů v Gruzii); oběd a ochutnávka vína v rodinném sklípku v Alvani; odpoledne okolo monumentální katedrály Alaverdi přejezd ke klášterů Šuamtha v bukových lesích a přes poloniny průsmyku Gombori návrat do Tbilisi (tam večer návštěva znamenitých sirných lázní); ubytování ve Tbilisi

Tbilisi

14. den (pro skupinu s nejdelším pobytem) - dopoledne stará metropole iberských králů a duchovní centrum gruzínského křesťanství Mccheta (klášter sv. Kříže – Džvari s velkolepou vyhlídkou, katedrála Živoucího sloupu - Sveticchoveli); odpoledne Tbilisi (vycházka centrem města, kde se střetají vlivy sousedních orientálních kultur s evropskou secesí a modernou;  volno k procházkám); v noci odjezd na letiště do Kutaisi

Copyright © 2015 – 2024 Všechna práva vyhrazena